Search
Permakultura – življenje v tesni povezavi z naravo
16.10.2014, 09:06    avtor: metka   vir: MKO    foto: Internet
Preberite še

Permakultura je etični sistem načrtovanja, primeren za proizvodnjo prehrane, izrabe prostora ter gradnjo prebivališč, kjer bivajo rastline, živali in človek v popolnem sožitju.
Sodoben način življenja, v katerem želimo živeti čim hitreje in hkrati kakovostno, nas je pripeljal do točke, ko je čas, da se ustavimo in pogledamo kam vodijo številna kopičenja in vnašanja škodljivih elementov v okolje. Onesnaževanje voda, tal in zraka so problemi, s katerimi se soočamo zadnja desetletja, in vsi se strinjamo, da moramo naravi pomagati, da se obnovi za nas in bodoče generacije.

Pomagamo ji tudi kmetovalci, s trajnostnim kmetovanjem. S poskusi, izboljševanji in učenjem na lastnih napakah so se razvili različni sistemi naravnega kmetovanja – takšen način je tudi permakultura.

Preberite si tudi članek “Z ekovasmi, ekonaselji in permakulturo v bolj trajnostno- hramonično življenje“.


Sožitje z naravo

Kaj sploh je permakultura?

Permakultura je pravzaprav način razmišljanja in življenja z naravo; je filozofija, ki deluje v tesni povezavi človeka z naravo. Dr. Bill Mollison in David Holmgren sta razvijala idejo, ki bi pomagala ustvariti stabilen agrikulturen sistem, saj je rastoča uporaba destruktivne industrijsko-agrikulturne metode vedno bolj zastrupljala zemljo in vodo.
Tako je sredi sedemdesetih nastal izraz permanentna agrikultura, ki sta ga sestavila iz besed permanenten (trajnosten) in agrikultura (kmetijstvo), kar pomeni trajnostno pridelovanje hrane.
 

Besedno zvezo permanentna agrikultura sta kmalu preimenovala v permakultura, saj sta ugotovila, da je socialni vidik eden izmed ključnih delov trajno stabilnega sistema.
 

Permakultura je način, s katerim ustvarjamo uravnotežena okolja in vzpostavljamo uravnotežen odnos med ekologijo, etiko in ekonomijo, v njem pa se prepletajo ekologija, pokrajina, ekološko kmetijstvo, arhitektura in agrogozdarstvo.
Takšno delovanje predstavlja sistem vzajemnega delovanja, ki omogoča produktivno in trajnostno prihodnost, saj je tak sistem celosten in »samovzdržen«, kjer človek gospodari v sozvočju z naravo, da zadosti svojim potrebam, hkrati pa s svojim delovanjem ne škodi okolju, temveč mu koristi.Kompost
Glavna 3 etična načela permakulture:

Skrb za zemljo, ki vključuje vse žive in nežive stvari: rastline, živali, zemljo, vodo in zrak. Vključuje dejavnosti, ki so neškodljive in okolju prijazne, etično in varčno uporabo virov.
 
Skrb za ljudi, ki temelji na zadoščanju vseh naših osnovnih potreb po hrani, zavetju, izobrazbi, poklicu in pristnih človeških stikov.
 
Pravična delitev je načelo, ki temelji na razpolaganju s prostim časom, denarjem in energijo, da tako skrbimo za planet in  ljudi.Načela permakulture
, ki so uporabna v vsakem okolju, tako na balkonu, zelenjavnem vrtu ali na veliki kmetiji, so: dolgoročnost, učinkovitost, polikultura, celotnost, obnovljivi energetski viri, mnogonamenskost, skrb za zemljo, skrb za človeka, delitev presežkov, usmerjenost za rešitve, recikliranje in človeku v mestu približati pridelovanje hrane.

 

Bi želeli tudi sami delovati permakulturno oz. preveriti, če morda to že počnete, pa niti ne veste - preverite na tej povezavi.

Vabljeni tudi na FB stran Lokalna kakovost, kjer vas informiramo in obveščamo o prednostih prehranjevanja z lokalno pridelano in predelano hrano. 

if (cook_3arh_referer) { _gaq.push(['_setReferrerOverride',cook_3arh_referer]); } if (cook_3arh_consent) {

}