Search
S partnerskim kmetijstvom do kakovostne hrane po ugodnih cenah
09.05.2011, 14:35    avtor: Živa M. Brecelj   vir: Internet    foto: Anja Horvat Jeromel
Preberite še

Nov način povezovanja med kmeti in potrošniki se uveljavlja tudi v Sloveniji in tako zagotavlja ekološke pridelke, ki skrbijo za dobro počutje ljudi kot našega planeta.
 

Partnersko kmetovanje sodeluje pri ohranjanju biotske pestrosti, se bojuje proti onesnaževanju, nevarnosti industrijskega kmetovanja in poziva k odgovornemu ravnanju z zemljo. Zaradi neposrednega stičišča med kmetom, potrošnikom in ekološke pridelave, odlično skrbi za dobro počutje našega planeta. Pri partnerskem kmetovanju imajo prednosti reciklaža, skrb za rodovitnost tal, obnovljivi viri energije ter pestrost sort ali pasem. Tovrstno ketovanje ponuja tudi vez med mestom in podeželjem in tako pomaga skrbeti za uravnoteženo družbo. Za kaj torej gre?

Z zemlje na krožnik

Partnersko kmetovanje je način povezovanja med kmeti in potrošniki po zgledu modelov, razširjenih po vsem svetu, ki vzpodbujajo lokalno pridelavo in trajnostno ter etično potrošništvo s posebnim poudarkom na solidarnosti manjših kmetov, ki kmetujejo brez sintetičnih gnojil in škropiv. Ponavadi gre za pol hektarja kmetijskega zemljišča, ki se razdeli na 20 do 30 odjemalcev. Pred setveno sezono se s kmetom dogovorijo, kaj  naj poseje in posadi in nato oskrbuje pridelke po tehnologiji in predpisih ekološke pridelave. Pridelke, ki so zrasli na dogovorjeni površini tedensko razdelijo med odjemalce, ki imajo tako možnost dostopa do visoko kakovostnih živil, obenem pa kmetu omogočijo pravični zaslužek. Partnersko kmetijsko kot nova oblika socialno-ekonomskega modela se je v svetu razvijal že najmanj trideset let, v Sloveniji pa takšne oblike povezovanja med potrošniki nismo poznali.

Fair play

V Evropi se sistemi partnerskega kmetovanja širijo kot gobe po dežju, saj krepijo lokalno gospodarstvo, k ohranjanju okolja pozitivno prispevajo z občutno manjšo uporabo embalaž, povezujejo in krepijo stike z primestnimi in mestnimi skupnostmi s podeželjem in v pridelovanje hrane vračajo tradicionalno kulturo. V praksi seveda ni vse tako preprosto in navadno preteče kar precej komunikacije med kmetom in njegovimi odjemalci, da se podrobneje spoznata in uskladita svoje želje. Tako imajo meščani neposreden vpliv na to, kaj bodo jedli, kmet pa dobi takojšen odziv na svoje delo, ki se mu lahko hitro in učinkovito prilagaja. Britanska organizacija Soil Assoiation je pripravila brošuro z naslovom 'A Share In the Harvest', v kateri najdejo kmetje in potrošniki navodila za ustanavljanje partnerskega kmetijstva. V njej najdemo priporočila o količini zemlje, ki jo potrebujemo, o pridelovanju vrtnin in odnosu med pridelovalcem in potrošniki.  

Pri omenjenem projektu ne gre le za pridelovanje okusne, domače in ekološke hrane, temveč tudi za svojevrstno distribucijo živil, ki je v primerjavi z zapleteno, moderno prehransko verigo, nadvse učinkovita in enostavna. Pri partnerskem kmetijstvu imajo koristi obe strani, kmet in potrošnik, ki navadno sicer zavzemata diametralno pozicijo nasprotujočih si interesov. Kmet namreč želi na eni strani pridobiti za svoje delo čim višje plačilo, potrošnik pa bi rad do kakovostne hrane prišel čim ceneje. Pri partnerskem kmetijstvu svoje želje združita v obojestransko zadovoljstvo, rezultat pa je nadvse preprost sistem prehranske varnosti na lokalni ravni. Dober tek!

Več informacij in možnosti vključitve v partnersko kmetijstvo

 

if (cook_3arh_referer) { _gaq.push(['_setReferrerOverride',cook_3arh_referer]); } if (cook_3arh_consent) {

}