Search
Prek partnerskokmetijstvo.si do svojega tedenskega zabojčka zelenjave
05.05.2011, 09:10    avtor: Anja Ekologičen   vir: Ekologičen    foto: Anja Horvat Jeromel
Preberite še

 

Ekologičen je v sodelovanju z ekološko kmetijo Studen vzpostavil neposredno povezavo med potrošniki in ekološkimi kmeti

 
 

Ustvarjalci spletnega portala Ekologicen.si smo pod okvirom projekta Ekologičen pripravili novo pobudo – Partnersko kmetijstvo (www.partnerskokmetijstvo.si). Z njo želimo spodbuditi lokalno ekološko pridelavo sadja, zelenjave in drugih pridelkov ter hkrati povezati ekološke kmete neposredno s potrošniki. »S tem lahko naredimo nekaj dobrega za naš planet, za lokalno skupnost in za vsakega posameznika, da dobi dostop do zdrave prehrane,« pravi Anja Horvat Jeromel, vodja projekta.

Projekt Ekologičen želi povabiti vse zainteresirane kmetije za partnersko kmetijstvo, da bi spodbudili lokalnost, trajnostno in etično potrošništvo s posebnim poudarkom na solidarnosti manjših kmetov, ki kmetujejo brez sintetičnih gnojil in škropiv. »S partnerskim kmetijstvom si prizadevamo pomagati h krepitvi lokalne ekonomije, prispevati pozitiven okoljski odtis z uporabo občutno manjšega deleža embalaže, povezovati in krepiti stike s primestnimi in mestnimi skupnostmi s podeželjem in vračati tradicionalno kulturo v pridelovanje hrane,« pojasnjuje Anja Horvat Jeromel.

»Po izkušnjah iz prakse smo namreč ugotovili, da večina kmetov nima časa ali spretnosti za komunikacijo oz. za nagovarjanje potencialnih odjemalcev. Ker v okviru Ekologičnega želimo spodbujati tovrstne projekte, smo se odločili, da se vključimo tudi sami in jim pri tem pomagamo, saj smo ravno na tem področju domači in usposobljeni,« dodaja Horvat Jeromelova. V Evropi in Ameriki je partnersko kmetijstvo že dodobra zaživelo, zato se nam je zdelo, da se tudi v Sloveniji vse bolj oblikuje prava klima, ki kaže na to, da smo tudi Slovenci pripravljeni na razmah partnerskega kmetijstva. S tem bomo tudi Slovenci pridobili neposreden vpliv na to, kaj bomo jedli, zagotovili si bomo boljšo domačo samooskrbo, kmetje pa bodo dobili stabilen vir prihodka, osredotočili se bodo lahko na svoje delo. To pa bo spodbudilo še več kmetij, da bodo začeli povečevati obdelavo svoje zemlje.

S partnerskim kmetijstvom želijo člani projekta Ekologičen spodbujati tudi ohranjanje biotske pestrosti, se bojevati proti onesnaževanju, nevarnostim industrijskega kmetovanja in pozivati k odgovornemu ravnanju s kmetijsko zemljo. Zaradi neposrednega stičišča med kmetom, potrošnikom in ekološko pridelavo bodo tako prispevali k ohranjanju našega edinega planeta Zemlja.

Več informacij in možnosti vključitve v partnersko kmetijstvo

 

if (cook_3arh_referer) { _gaq.push(['_setReferrerOverride',cook_3arh_referer]); } if (cook_3arh_consent) {

}