Search
Kaj vam pripada ob rojstvu otroka in kaj morate za to narediti
19.12.2013, 15:26    avtor: Petra Arula   vir: Petra Arula    foto: Internet
Preberite še

Pogovarjali smo se z Damijano Medved, oblikovalko in koordinatorko programov Mamezofe.
Ko smo Damijano Medved, oblikovalko in koordinatorko programov Mamezofe povprašali, kaj nam pripada ob rojstvu otroka in kaj moramo za to narediti, nam je povedala, da predlog novega zakona o starševskem varstvu še vedno ni sprejet, čeprav je v poletnih mesecih podžgal kar burno razpravo in odziv javnosti, predvsem v delu določitve dolžine porodniškega dopusta (novi predlog zakona prinaša tudi nove termine) oz. njegove razdelitve med starša. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je tako zbiralo pripombe in oktobra pripravilo novo različico zakona. Ta je trenutno v obravnavi, tako da ta hip velja še stari zakon, ob potrditvi novega zakona v državnem zboru (ter po tem, ko/če državni svet ne bo izglasoval veta), pa bo stopil v veljavo novi zakon. Moji odgovori se bodo torej nanašali na trenutno veljavno zakonodajo. Ko smo Damijano Medved, oblikovalko in koordinatorko programov Mamezofe

Kaj vse pripada ob rojstvu otroka prav vsaki mamici in kaj mora urediti, da to dobi?

Zaradi zakona o uravnoteženju javnih financ se je delež pravic ob povečanju družin skrčil. Še vedno pa velja, da mamica dobi bodisi porodniško oz. starševsko nadomestilo, bodisi starševski dodatek - odvisno od njenega statusa.
Poleg tega je za tiste starše, ki se po premoženjskem cenzusu uvrščajo na raven 6. razreda otroškega dodatka, namenjena tudi pomoč ob rojstvu otroka v obliki enkratnega denarnega prejemka (280,75 evrov).
Glede na premoženje je družina upravičena tudi do otroškega dodatka.
Tu je še dodatek za veliko družino (družina s tremi otroki: 393,46 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 479,83 evrov), kjer pa je tudi uveden premoženjski cenzus, v enaki višini kot za pomoč ob rojstvu otroka.
Če otrok potrebuje posebno nego in oskrbo, je družina upravičena do mesečnega prispevka (101,05 evrov, za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranega otroka pa 202,17 evrov).
Poleg tega je možno tudi delno plačilo za izgubljeni dohodek. Delno plačilo za izgubljeni dohodek je osebni prejemek, ki ga prejme en od staršev, kadar prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka.

Vse to se ureja na centru za socialno delo, treba pa je biti pozoren na roke, saj se sicer lahko zgodi, da nam katera od pravic zapade.

Kje najdem potrebne obrazce in kje jih moram oddati?

Obrazce dobite na spletni strani Ministrstva za delo družino in socialne zadeve (za otroški dodatek je možno oddati e-vlogo), pa tudi na centrih za socialne zadeve ter v knjigarnah. Obrazci se oddajajo na centru za socialno delo (tistem, ki je krajevno pristojen glede na stalno prebivališče staršev).

Kdaj sem upravičena do pomoči ob rojstvu otroka?

Zaradi Zakona o uravnoteženju javnih financ ni več vsaka mama (ali oče - pravico lahko koristi en od obeh staršev) upravičena do pomoči ob rojstvu otroka. Premoženjski cenzus za pravico do pomoči ob rojstvu otroka je postavljen na raven 6. razreda otroškega dodatka, kar znaša 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana oz. 631,93 evra na družinskega člana. Višina te pomoči pa znaša 280,75 evrov.

Ali mi pripada starševsko nadomestilo, če sem brezposelna?

Starševsko nadomestilo prejmejo tiste brezposelne mame, ki prek Zavoda za zaposlovanje prejemajo nadomestilo ali so brezposelne in vključena v javna dela. V drugih primerih brezposelnosti pa mama (oz. oče) prejme starševski dodatek. Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Kaj pa očetovski dopust?

Očetovski dopust je dopust, namenjen očetom, da bi že v najnežnejši dobi otroka skupaj z mamo sodeloval pri negi in varstvu otroka. Oče ima pravico do očetovskega dopusta v trajanju 90 koledarskih dni (ne glede na to, koliko otrok se rodi hkrati), pri čemer mora prvih 15 dni dopusta koristiti do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti (sicer ta del očetovskega dopusta zapade), drugih 75 dni pa lahko izrabi najdlje do tretjega leta starosti otroka. Oče nima pravice do izrabe prvih 15 dni očetovskega dopusta, če koristi porodniški dopust. Za 15 dni dobi polno nadomestilo plače, za preostalih 75 dni pa očetu Republika Slovenija zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače.

Je možno starševski dopust razdeliti med starša?

Med starša je možno razdeliti dopust za nego in varstvo otroka. Torej prvih 105 dni, ki se imenuje porodniški dopust je (razen izjemoma) ekskluziva mater, naslednjih 260 pa je možno poljubno razdeliti med oba starša. Dopust za nego in varstvo otroka lahko koristita tudi oba starša v obliki delne odsotnosti z dela tako, da dopust za nego in varstvo otroka koristita hkrati in v dogovoru z delodajalcem. To pomeni, da mati in oče hkrati delata polovični delovni čas (na primer vsak po štiri ure na dan ali 20 ur tedensko).
Starševsko nadomestilo, razen porodniškega nadomestila, za polno odsotnost z dela znaša 90 % osnove. Nadomestilo znaša 100 %, kadar osnova ne presega 763,06 evrov (kar je višina minimalne plače).

Ali me za rojstvo nagradi tudi moja občina?

Praksa po Sloveniji je zelo različna in velja se pozanimati, kako je v občini vašega stalnega ali začasnega prebivališča, kakšni so postopki in roki za uveljavitev te pravice.


Kaj mi pripada oz. kaj lahko naredim, da bo najbolje zame in za mojo družino, če imam s. p.? Ali med porodniško lahko delam?

Na to vprašanje je težko odgovoriti kar tako na splošno, ker tu nastopa mnogo dejavnikov. Seveda je treba tudi gledati širše in ne samo, kaj je dobro za našo družino s finančnega vidika, temveč kaj je celostno najbolje za našo družino. Marsikdaj se namreč izkaže, da družinska sreča ni v denarju, temveč v času, ki ga posvetimo medsebojnim odnosom. Tu je treba pretehtati naše vrednote. Seveda pa živimo v materialnem svetu in tega ne gre zanemariti, a kljub temu je potreben temeljit razmislek, ali je na primer več denarja in manj mame v prvih mesecih življenja novega bitja dejansko najbolje za družino.
Odvisno je tudi od narave dela in časa mamine odsotnosti od doma.
Velja pa, da med prejemanjem porodniškega ali starševskega nadomestila ne smemo prejemati plačila za svoje delo.

Kako je s polovičnim delovnim časom po porodu?

Pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva ima:
• eden od staršev, ki neguje in varuje otroka, in sicer do tretjega leta starosti otroka;
• eden od staršev, ki neguje in varuje težje gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka, in sicer tudi po tretjem letu starosti otroka, vendar največ do 18. leta starosti otroka;
• eden od staršev, ki neguje in varuje dva otroka, do dopolnjenega šestega leta starosti mlajšega otroka.
Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost. Delodajalec mu zagotavlja pravico do plače po dejanski delovni obveznosti, Republika Slovenija pa mu zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače.

Na brezplačnem srečanju za nosečnice in mamice v Cityparkovem otroškem parku 19. 12. ob 17.30 bo Damijana Medved, oblikovalka in koordinatorka programov Mamezofe, govorila tudi o predlogih novega zakona, ki bo - po smelih napovedih ministrstva, morda v veljavi že od 1. januarja 2014. Več o brezplačnih srečanjih mamic in nosečnic s strokovnjaki ter o brezplačni jogicio in baby yogi v Cityparku na www.facebook.com/otroskajogica, www.citypark.si.

 

if (cook_3arh_referer) { _gaq.push(['_setReferrerOverride',cook_3arh_referer]); } if (cook_3arh_consent) {

}