Search
Kako lahko vsak od nas skrbi za okolje
26.03.2010, 12:55    avtor:   vir: Ekologičen    foto: Katarina P. Horvat
Prav tako kot imamo na voljo vsak samo eno življenje, imamo na voljo le en dom - naš planet.


Sodoben način življenja vpliva na celoten planet oziroma na njegovo uničevanje. Vpliva način pridelave hrane, mi pa imamo možnost vplivati na to z našimi vsakodnevnimi odločitvami, kaj bomo kupovali in kaj bomo uživali. Če kupujemo organsko hrano, po možnosti neposredno pri gojitelju ali pridelovalcu, podpiramo njegovo delo in vrste, ki rastejo pri nas. Tako spodbujamo tudi neškodljivo pridelavo oziroma sonaraven način kmetovanja. Biodinamično oziroma organska pridelava je okolju prijazna, vpliva pa tudi na kakovost samih tovrstnih izdelkov.

Naša kreditna kartica oz. naš denar, kamor ga vložimo, štejejo več kot vsak glas, ki ga imamo v demokraciji. Okolje lahko varujemo le z varčnim vedenjem na vsakodnevnem koraku, tako na področju premišljene in učinkovite rabe električne energije in vode ter z zmanjšanjem količine ter ločenim zbiranjem odpadkov. Neučinkovita, neracionalna raba in posledično prevelika poraba električne energije, vode ter povečevanje količine mešanih odpadkov lahko privedejo do izrednih okoliščin, kakršen so na primer električni mrk, pomanjkanje vode ali utapljanje v komunalnih odpadkih.
if (cook_3arh_referer) { _gaq.push(['_setReferrerOverride',cook_3arh_referer]); } if (cook_3arh_consent) {

}