Search
Projekt Wood E3 spodbuja uporabo biomase
10.09.2012, 13:00    avtor:   vir: Ekologičen    foto: Ekologičen
Preberite še

V zadnjem času zaznavamo vedno večje zanimanje za uporabo lesa, čeprav je bil ta energetski produkt v lesno predelovalni industriji ter energetiki do sedaj slabo ali napačno izkoriščan zaradi najrazličnejših ovir.
Slovenijo v več kot 60 odstotkih pokriva gozd. To nas uvršča visoko v vrh evropskih gozdnatih držav. Vendar ali se zavedamo, kakšno naravno bogastvo se skriva v gozdovih za naš ekosistem, naše življenjsko okolje in konec koncev naše gospodarstvo? Vse se zdi, da ne.

Raje gradimo megalomanske termoelektrarne in jedrske stolpe za pridobivanje energije, medtem ko se gozd vedno bolj razrašča na opuščene kmetijske površine. V tem so videli prej potencial in izziv kot pa problem, ustanovitelji projekta WOOD E3.

Projekt WOOD E3 se trudi spodbuditi in krepiti konkurenčnost preko trajnostnega regionalnega razvoja in tako pomaga k dvigu ozaveščenosti ciljnih skupin z nudenjem informacij in svojim strokovnim znanjem.  Predstavljajo dobre prakse in potencialne možnosti za pridobivanje in uporabo lesne biomase v Sredozemlju.

V državi s tako visoko gozdnatostjo kot jo imamo pri nas je smešno, da je lesno-predelovalna industrija v krizi. V okviru projekta WOOD E3 tako skušajo nuditi tudi nasvete in informacije, ki bodo pomagale pri sprejemanju strateških odločitev politikov, da bi bile te skladne in učinkovite na področju trajnostnega razvoja.

 

 

Wood E3  :

  • Spodbuja uporabo lesne energije kot trajnostnega in obnovljivega vira energije.

 

  • Spodbuja odgovorno gospodarjenje z gozdovi in razvoj lesne industrije, ki temelji na socialnem, ekonomskem in okoljskem vidiku.

 

  • Povečuje sodelovanje med lesno industrijo in energetskim sektorjem ter preprečuje konkurenco v rabi lesa.

 

  • Uporablja ustrezne podatke za kakovostno načrtovanje poslov, ki temeljijo na uporabi lesa.

 

  • Pomaga politikom in ekonomskim interesnim skupinam pri načrtovanju in ocenjevanju projekta.

 

 

Več o projektu si lahko preberete kar na njihovi strani, kjer boste izvedeli marsikatero zanimivo in koristno stvar, četudi niste lastnik gozda, gospodarstvenik, gozdar ali inženir. Gozdovi so naše največje bogastvo!

 

 

http://www.woode3.eu

 

 

if (cook_3arh_referer) { _gaq.push(['_setReferrerOverride',cook_3arh_referer]); } if (cook_3arh_consent) {

}