Search
Kdo je pozoren na okolje?
15.11.2012, 07:30    avtor: Bea   vir: Bea    foto: Internet
Preberite še

Kampanja Pozor(!)ni na okolje opozarja in osvešča o pomembnosti skrbi za okolje ter opozarja na nepravilnosti pri našem vsakdanjem ravnanju do okolja. V projektu aktivno sodelujejo srednje šole in institucije iz vrst komunalnih podjetij ter zdravstvenih in nevladnih organizacij.
Kampanja Pozor(!)ni na okolje je zagledala luč sveta že leta 2010, ko jo je družba Goodyear Dunlop Sava Tyres idejno zasnovala in pri kateri je na začetku sodelovalo 5.000 dijakov in 13 partnerjev, leto zatem pa je številka poskočila na 6.000 dijakov ter 22 partnerskih organizacij.

 

Kampanja je v teh letih doživela izredno pozitiven odziv zato se organizatorji optimistično ozirajo v prihodnost in jo v prihodnje želijo nadaljevati v še večjem obsegu. V tem šolskem letu so k sodelovanju povabili tudi srednje šole iz ostalih delov Slovenije, ne samo Gorenjske. H kampanji pa je letos prvič pristopilo tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

 

Številke so očiten izraz zanimanja in dviga splošne okoljske zavesti med slovenskimi prebivalci, kar je optimističen podatek. Z aktivnostmi, ki jih organizirajo pa bodo popularnost, v to smo prepričani, še povečali.

 

Letošnje šolsko leto je namenjeno oziroma poudarja pomen preprečevanja nastajanja in zmanjševanja količine odpadkov. Aktivnosti, ki jih izvajajo osveščajo dijake k bolj odgovornem ravnanju, šolam pa posledično prinašajo izboljšan sistem ločevanja in zmanjševanje stroškov odvoza slednjih.

Mogoče najpomembnejša akcija, ki poteka v okviru kampanje je izbiranje EKOfrendov, kjer dijaki spodbujajo sovrstnike k bolj aktivnem ekološkem sodelovanju v projektu, s svojim eko-vedenjem pa so svojim sošolcem zgled.

Vsaka šola je ob pridružitvi k projektu v prijavi zapisala svoje cilje, ki jih mora nato tekom šolskega leta izpolniti. Celo leto pa tudi poteka tekmovanje za najbolj ugledno in vestno šolo, ki se bo zaključilo konec marca.

Več o akciji: Pozor(!)ni na okolje

if (cook_3arh_referer) { _gaq.push(['_setReferrerOverride',cook_3arh_referer]); } if (cook_3arh_consent) {

}